Magunkról

Százlábú Egyesület    5600 Békéscsaba Székely M.u.61

info@szazlabu.hu,      facebookon         T: 06/70-3340841,   06/703319100

A Százlábú Egyesület, egy több éves jó kapcsolati rendszerre épülő, tevékeny, nyitott társaság egységes szervezetbe való tömörülése. Az Egyesület, az együtt gondolkodók és cselekvők, aktívan pihenni, kikapcsolódni vágyók, illetve az ismeretterjesztésre, kultúrára, természetre nyitottak, egyre szélesebb körét hivatott segíteni. Az Egyesület teljesen nyitott, és üdvözli soraiban az Alapszabályt elfogadó újonnan csatlakozó tagjait.

Aktív Családi Nap 2011.ápr.30.Százlábú Egyesület

Az egyesület célja:

"Tagságán és szakemberein keresztül segítséget nyújtson bárkinek, a szabadidő színvonalas, hasznos, kulturált eltöltéséhez. Különös tekintettel a szabadban űzhető családi és túrasportokra, kirándulásokra, természetjárásra.

Az Egyesület célkitűzése továbbá,a környezettudatos életmód, valamint a környezetbarát öko-és aktív turisztikai kultúra és szemlélet népszerűsítése, a fenntartható, élhető környezet megóvása, annak minél szélesebb körben való megismertetése. Az Egyesület kiemelten fontosnak tartja az ifjúsági és diák programok, táborok keretében megvalósuló ismeretterjesztő, és egészséges életmódra nevelő programokat, a környezetre való nevelést, a környezet védelmét." (Részlet az Egyesület Alapszabályából)

 

Az egyesületbe való belépésről röviden:

Az egyesület teljes jogú tagja lehet minden 14. életévét betöltő magyar állampolgár,  aki az Egyesület Alapszabályával egyetért, és azt magára nézve elfogadja. Kitölti, és aláírja a belépési nyilatkozatot, melyet az egyesülethez visszajuttat. Befizeti az éves tagdíjat, amit az Elnökség  a közgyűlés javaslatára (érvényes tagsági viszonnyal már rendelkező tagjaink számára) 7 000 Ft/fő/év-ben határozott meg. Új belépők számára 9000Ft/fő-lett a tagdíj mértéke, viszont az új tagjaink is a következő évtől már mint előzetes tagsági viszonnyal rendelkező tagnak számítanak, tehát rájuk is már a 2. évtől majd a  7000Ft/fő/év tagdíj vonatkozik.

A befizetett éves tagdíj mindig az adott naptári év elejétől (január 01.) a naptári év végéig (december 31.-ig) tartó időszakra vonatkozik.
Az Egyesületbe belépőket teljes jogú tagként megilleti a véleményezési, a javaslattételi, valamint a szavazati jog. Ezen kívül az egyesületi programokon való részvétel esetén a  mindenkori aktuális kedvezmények és egyéb előnyök.

 

Letölthető Belépési Nyilatkozat

 egyesületi tag részére (papíralapú)

__________________________________

 

Digitális Belépési Nyilatkozat (on-line)

 

__________________________________________________

 

Pártolói Tagság:

Pártolói tag az lehet: aki az egyesület céljaival egyetértve vagyoni felajánlással, vagy minimum a pártolói tagsági hozzájárulás befizetésével támogatja a szervezet működését, valamint céljai elérését.

A pártoló tagnak joga, hogy aktívan részt vegyen az Egyesület rendezvényein, igénybe vehesse annak szolgáltatásait és kedvezményeit, valamint tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról, programjairól. A pártólói tagsági díjat szervezetünk elnöksége évi új pártoló tag esetén 9000 ft/év, megújított (folytonos) pártolói tagság esetén 7000Ft-ban határozta meg, melyet a pártolói tag az adott naptári évben bármikor befizethet, viszont az esetleges kedvezményeket csak a befizetést, valamint a jelentkezési lap kitöltését követően veheti igénybe.

Figyelem!

A pártolói tag a befizetett pártolói hozzájárulást követően sem rendelkezik a rendes tagsági viszonyhoz kötött összes jogok gyakorlásával. Tehát a véleményezési, a javaslattételi, valamint szavazati joggal.

 

Letölthető:

 

Pártoló Tagsági Nyilatkozat (papíralapú)

_____________________________________________

 

 Pártoló Tagsági Nyilatkozat(digitális, online)

 

 

FIGYELEM! FONTOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2024. 04. 05-én megtartott éves közgyűlésen, a jelenlévő tagjaink döntése alapján (K/3/2024. sz. határozat) azonnal, vagyis 2024. 04. 06-tól változik az éves tagdíjak befizetésének mértéke.

Az érvényben lévő határozatok alapján tehát az érvényes, megújított tagsággal rendelkező tagjaink számára az éves tagdíj mértéke 7000Ft/fő, amennyiben az legkésőbb a tárgy év március 31-ig befizetésre kerül a Százlábú Egyesület OTP számlaszámára: 11733003-20120564, vagy az Egyesület házipénztárába.

Ha később fizetik be a tagdíjat a tisztelt Egyesületi tagjaink, akkor számukra is az új belépők által fizetendő 9000Ft/ év a tagsági díj mértéke!

Az újonnan belépőkre 9000Ft/ fő tagdíj vonatkozik bármelyik időszakában is létesítenek tagsági viszonyt az év folyamán. Viszont a következő évben amikor is már érvényes tagsági viszonnyal rendelkeznek és a tagdíjat a következő év március 31-ig befizetik, már nekik is 7000Ft tagdíj kötelezettséggel kell számolniuk. 

A pártolói tagsági díj szintén 9000Ft (új) és 7000Ft (megújított)/év.

A hatályban lévő Ptk. és Egyesületünk alapszabálya szerint is, a március 31-ig elmulasztott tagdíj befizetésre Egyesületünk írásban (postai levélben vagy e-maliban) felhívja a tartozó tagjainak figyelmét, és méltányossági alapon 30 napos utólagos befizetési határidőt biztosít számukra. Ha a 30 napos határidő letelte után, de legkésőbb tárgy év május 1-ig sem kerül befizetésre a tagdíj, akkor a régebbi tagjaink is a folyó év március 31. után újonnan belépőkre is érvényes éves tagdíjat fizethetik meg, amennyiben újra érvényesíteni szeretnék éves tagsági viszonyukat.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Százlábú Egyesület által szervezett nyílt programokra továbbra sem kötelező az érvényes tagsági , vagy Pártolói viszony megléte, (bárki részt vehet azokon), de a mindenkori kedvezményekre és előnyökre, valamint a szavazati,

véleményezési és javaslattételi jogokra csak az érvényes tagsági viszony jogosít.

 

Kérjük, ha tehetik, ez évben is ajánlják, a

Százlábú Egyesület részére adójuk 1%-t

melyet az alábbi adatok megadásával tehetnek.

Százlábú Egyesület 5600 Békéscsaba Székely M.u.61 Adószám:18020883-1-04, számlaszámunk:11733003-20120564

Egyesületünket a Bíróság 2881. sorszám alatt jegyezte be

és egyben közhasznú egyesületként vette nyilvántartásba.

Honlapunkon igyekszünk Önöket mindenről tájékoztatni.

 

 Visszamondás szabályai:

 

A befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni!

A befizetett összeg szervezési költséggel csökkentett része átvezethető bármelyik tárgyévi egyesületi programunkra,

amennyiben arra van még hely.

A befizetés átruházása más személy részére nem lehetséges.