Százlábú Egyesület    5600 Békéscsaba Székely M.u.61

info@szazlabu.hu,      facebookon         T: 06/70-3340841,   06/703319100

A Százlábú Egyesület, egy több éves jó kapcsolati rendszerre épülő, tevékeny, nyitott társaság egységes szervezetbe való tömörülése. Az Egyesület, az együtt gondolkodók és cselekvők, aktívan pihenni, kikapcsolódni vágyók, illetve az ismeretterjesztésre, kultúrára, természetre nyitottak, egyre szélesebb körét hivatott segíteni. Az Egyesület teljesen nyitott, és üdvözli soraiban az Alapszabályt elfogadó újonnan csatlakozó tagjait.

Aktív Családi Nap 2011.ápr.30.Százlábú Egyesület

Az egyesület célja:

"Tagságán és szakemberein keresztül segítséget nyújtson bárkinek, a szabadidő színvonalas, hasznos, kulturált eltöltéséhez. Különös tekintettel a szabadban űzhető családi és túrasportokra, kirándulásokra, természetjárásra.

Az Egyesület célkitűzése továbbá,a környezettudatos életmód, valamint a környezetbarát öko-és aktív turisztikai kultúra és szemlélet népszerűsítése, a fenntartható, élhető környezet megóvása, annak minél szélesebb körben való megismertetése. Az Egyesület kiemelten fontosnak tartja az ifjúsági és diák programok, táborok keretében megvalósuló ismeretterjesztő, és egészséges életmódra nevelő programokat, a környezetre való nevelést, a környezet védelmét." (Részlet az Egyesület Alapszabályából)

 

Az egyesületbe való belépésről röviden:

Az egyesület teljes jogú tagja lehet minden 14. életévét betöltő magyar állampolgár,  aki az Egyesület Alapszabályával egyetért, és azt magára nézve elfogadja. Kitölti, és aláírja a belépési nyilatkozatot, melyet az egyesülethez visszajuttat. Befizeti az éves tagdíjat, amit az Elnökség  a közgyűlés javaslatára (érvényes tagsági viszonnyal már rendelkező tagjaink számára) 4 000 Ft/fő/év-ben határozott meg. Új belépők számára 6000Ft/fő-lett a tagdíj mértéke, viszont az új tagjaink is a következő évtől már mint előzetes tagsági viszonnyal rendelkező tagnak számítanak, tehát rájuk is már a 2. évtől a  4000Ft/fő/év tagdíj vonatkozik.

A befizetett éves tagdíj mindig az adott naptári év elejétől (január 01.) a naptári év végéig (december 31.-ig) tartó időszakra vonatkozik.
Az Egyesületbe belépőket teljes jogú tagként megilleti a véleményezési, a javaslattételi, valamint a szavazati jog. Ezen kívül az egyesületi programokon való részvétel esetén a  mindenkori aktuális kedvezmények és egyéb előnyök.

 

Letölthető Belépési Nyilatkozat

 egyesületi tag részére (papíralapú)

__________________________________

 

Digitális Belépési Nyilatkozat (on-line)

 

__________________________________________________

 

Pártolói Tagság:

Pártolói tag az lehet: aki az egyesület céljaival egyetértve vagyoni felajánlással, vagy minimum a pártolói tagsági hozzájárulás (4000Ft/év) befizetésével támogatja a szervezet működését, valamint céljai elérését.

A pártoló tagnak joga, hogy aktívan részt vegyen az Egyesület rendezvényein, igénybe vehesse annak szolgáltatásait és kedvezményeit, valamint tájékoztatást kapjon az Egyesület munkájáról, programjairól. A pártólói tagsági díjat szervezetünk Elnöksége évi 4000Ft-ban határozta meg, melyet a pártolói tag az adott naptári évben bármikor befizethet, viszont az esetleges kedvezményeket csak a befizetést, valamint a jelentkezési lap kitöltését követően veheti igénybe.

Figyelem!

A pártolói tag a befizetett pártolói hozzájárulást követően sem rendelkezik a rendes tagsági viszonyhoz kötött összes jogok gyakorlásával. Tehát a véleményezési, a javaslattételi, valamint szavazati joggal.

 

Letölthető:

 

Pártoló Tagsági Nyilatkozat (papíralapú)

_____________________________________________

 

 Pártoló Tagsági Nyilatkozat(digitális, online)

 

 

FIGYELEM! FONTOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. 03. 05-én megtartott éves közgyűlésen, a jelenlévő tagjaink döntése alapján (K/8/2016. K/9/2016. és K /10/ 2016. sz. határozatok) a jövő évtől, vagyis 2017. 01. 01-től!! változik az éves tagdíjak befizetésének határideje és annak mértéke is, amennyiben az a megadott határidőig nem kerül befizetésre.

Az érvényben lévő határozatok alapján tehát az érvényes tagsággal rendelkező tagjaink számára az az éves tagdíj mértéke változatlanul 4000Ft/fő, amennyiben az legkésőbb a tárgy év március 31-ig befizetésre kerül az a Százlábú Egyesület OTP számlaszámára: 11733003-20120564, vagy az Egyesület házipénztárába.

Ha később fizetik be a tagdíjat a tisztelt Egyesületi tagjaink, akkor számukra is az új belépők által fizetendő 6000Ft/ év a tagsági díj mértéke!

Az újonnan belépőkre 6000Ft/ fő tagdíj vonatkozik bármelyik időszakában is létesítenek tagsági viszonyt az év folyamán. Viszont a következő évben amikor is már érvényes tagsági viszonnyal rendelkeznek és a tagdíjat a következő év március 31-ig befizetik akkor már nekik is csak 4000Ft tagdíj kötelezettséggel kell számolniuk. 

A pártolói tagsági díj is maradt 4000Ft/év.

A hatályban lévő Ptk. és Egyesületünk alapszabálya szerint is, a március 31-ig elmulasztott tagdíj befizetésre Egyesületünk írásban (postai levélben vagy e-maliban) felhívja a tartozó tagjainak figyelmét, és méltányossági alapon 30 napos utólagos befizetési határidőt biztosít számukra. Ha a 30 napos határidő letelte után, de legkésőbb tárgy év május 01-ig sem kerül befizetésre a 4000Ft-os tagdíj, akkor a régebbi tagjaink is a folyó év március 31. után újonnan belépőkre is érvényes 6000Ft/fő éves tagdíjat fizethetik meg, amennyiben érvényesíteni szeretnék éves tagsági viszonyukat.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Százlábú Egyesület által szervezett nyílt programokra továbbra sem kötelező az érvényes tagsági , vagy Pártolói viszony megléte, (bárki részt vehet azokon), de a mindenkori kedvezményekre és előnyökre, valamint a szavazati, véleményezési és javaslattételi jogokra csak az érvényes tagsági viszony jogosít.

 

Egyesületünket a Bíróság 2881. sorszám alatt jegyezte be

és egyben közhasznú egyesületként vette nyilvántartásba.

Honlapunkon igyekszünk Önöket mindenről tájékoztatni.

 

Kérjük, ha tehetik, ez évben is ajánlják, a Százlábú Egyesület részére adójuk 1%-t

melyet az alábbi adatok megadásával tehetnek.

Százlábú Egyesület 5600 Békéscsaba Székely M.u.61 Adószám:18020883-1-04, számlaszámunk:11733003-20120564

 

 

 

Százlábú Egyesület Alapszabálya

 

Közhasznúsági jelentés 2010

 Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

 Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014

 Közhasznúsági jelentés 2015. 

 Közhasznúsági jelentés 2016.

Közhasznúsági Jelentés 2017.

Közhasznúsági Jelentés 2018

 Egyesületünk köszönetet mond mindazoknak,

akik a 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották,

amely révén 82.341.- forintot költhettünk egyesületi alapcélunk

- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek

megteremtése - érdekében. Ezen belül többek között a 2014.05.24-én

megtartott III. Sárkányhajó Verseny lebonyolítását,

gyermek táboraink kiegészítő programjait és 3 db 2 személyes sátor

beszerzését finanszíroztuk az Önök támogatásával!"

Ezúton köszönjük Egyesületünk részére

2014-ben felajánlott  adójuk 1%-t (117 322Ft)

melyet, túráink és kirándulásaink buszos kiadásaira,

egyéb egyesületi szervezésű ismeretterjesztő programjaira,

év végi fotós- videós beszámolónk,

valamint motivációs rendezvényünkre költöttünk.

Ezúton köszönjük Egyesületünk részére 2015-ben felajánlott 

adójuk 1%-t (151 613Ft) melyet 2016. évi programjaink magas színvonalú megvalósítására szánunk. 

Ezúton köszönjük Egyesületünk részére 2016- ban felajánlott adójuk 1%-t

(203066) forintot melyet, túráink és kirándulásaink buszos költségeinek kiegészítésére,

Egyesületünk által szervezett gyermektáborainkra, és a 2017-ben megrendezett VI. Körös Kupa Sárkányhajó verseny megszervezésére költöttünk.