MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Egyesületi Tagság, Tisztelt érdeklődők, Kedves Barátaink!

 

Ezúton értesítünk benneteket, hogy Egyesületünk éves nyílt közgyűlését, valamint az ez évi programok ismertetését

2024. 04. 05-én pénteken  17:00 órától tartja Békéscsabán,

a Jaminai Közösségi Házban /Békéscsaba, Orosházi út 101.sz./

 Tervezett napirendi pontok:

 

  • Rövid beszámoló 2023-as programjainkról;
  • Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolója a 2023. évi tevékenységéről;
  • A 2023. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése;
  • Tagjaink fotós élménybeszámolója néhány 2023. évben lezajlott programunkról 
  • 2024. évi tervezett programjaink, költségvetési tervezetünk;
  • Egyéb ötletek, javaslatok, bejelentések, új tagok belépése, tagdíj befizetési lehetőség.A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés megtartására ugyanezen a napon és helyszínen, 17:30 órakor kerül sor azonos napirenddel. 

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

 

Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt a közgyűlést megelőzően legkésőbb 48 órával, írásban a szazlabuprogram@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.   

 

Megjelenésére számítunk!Békéscsaba, 2024. 03. 21.

Üdvözlettel:

Zanócz Szilvia

elnök

Százlábú Egyesület